Yazar: Abdulkadir Özbek

  1. Eğitim
Hindistan Eğitim Sistemi Hindistan 2020’de bir ulusal eğitim planı yayımladı ve bazı büyük değişikliklere gitti. Bu plana göre Hindistan eğitim sistemini sorularla ele alacağım. 1- Hindistan’da eğitim yapısı nasıl şekillenir? Hindistan’da okullar 10+2 şeklinde bir yapıya sahipken şu an 5+3+3+4 yapısına sahip. Temel-Hazırlık-Orta ve İkincil olarak dört parçaya bölünmüş durumda. 2- Hindistan’da temel eğitim (foundational) […]
  1. Eğitim
Sistem Mühendisliği Nedir? Sistem Mühendisliği , sistem ilkelerini ve kavramlarını, bilimsel ve teknolojik yöntemleri kullanarak mühendislik sistemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak için disiplinler arası uygulanan ve bütünleştirici bir yaklaşımdır . Sistem Mühendisliği perspektifi, sistem düşüncesine dayanır. Sistem düşüncesi, gerçekliğe dair benzersiz bir bakış açısıdır. Tüm parçaların birbiriyle nasıl ilişkili olduğu konusundaki farkındalığımızı oluşturan bir bakış açısıdır. Sistem mühendisliği, kompozit bir sistem oluşturarak, bu […]
  1. Eğitim
En İyi İnteraktif Sunum Araçları Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta oldukça önemlidir. Okuma, dinleme , yazma , konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Amaç, eğitimde yeni veya sentez halinde birikimli bilgi sunumu olabileceği gibi, iş hayatında yeni ürün veya hizmet tanıtımı, veya satışların […]
  1. Eğitim
Almanya Eğitim Sistemi Almanya PISA testlerindeki başvurusu sebebiyle, eğitim sistemiyle hep çok öne çıkan bir ülke. Bu yazımda temel sorularla Almanya’daki eğitim sistemini ele alacağım. 1- Almanya eğitim sisteminde kaç farklı kademe vardır? Almanya eğitim sisteminde 5 farklı seviyeden söz etmek mümkündür: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğrenim, devamlı eğitim. (early childhood education, primary […]
  1. Eğitim
Malezya Eğitim Sistemi Malezya’da son dönemlerde, eğitim açısından büyük değişimler gözlenmekte. Standartlarını çok yükselten Malezya eğitim sistemine bu yazıda yakından bakmaya çalışacağım.  1- Malezya’da eğitim yapısı nasıl şekilleniyor?  Eğitim yapısı 6+3+2+2 olarak şekilleniyor. 6 yıllık bir ilköğretimden sonra, 3 yıllık ilk ikincil eğitim (lower secondary) denilen ortaöğretim diyebileceğimiz bir kademeye geçiş yapıyorlar. Sonrasında ikinci ikincil […]
  1. Eğitim
İspanya Eğitim Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler Avrupa Birliği üyesi İspanya’nın eğitim sistemini bu yazıda temel sorularla inceliyor olacağım. Zorunlu eğitim, eğitimlerin kapsamı, üniversiteye giriş sınavı gibi konuları ele aldım. 1- İspanya’da özel okul var mı?  İspanya’da üç okul tipinden bahsetmek mümkün: tamamen devlet tarafından finanse edilen devlet okulları, özel olarak kurulan kısmen devlet ve kısmen […]
  1. Eğitim
Hong Kong Eğitim Sistemi Birçok enstitü tarafından yüksek kalite olarak değerlendirilen Hong Kong’un eğitim sistemi, özellikle 2000 yılında PISA’da birinci olarak eğitimcilerin dikkatini çekmiştir. Eğitim, ülkenin siyasi durumuna bağlı olarak, genel hatlarıyla İngiliz ve Çin eğitim sistemlerine benzer yapılandırılmıştır. Daha önceleri öğrenciden fazla şey talep eden, uzun ödev saatleriyle meşhur olan ve öğrenciler üzerinde oldukça […]
  1. Eğitim
İsviçre Eğitim Sistemi 1- İsviçre’de özel okullar ağırlıkta mı?Hayır, İsviçre’de devlet okulları daha fazla tercih ediliyor ve ailelerin yalnızca %5’i özel okul tercih eder. 2- Ev Okulu uygulaması İsviçre’de yasal mı? İsviçre’de ev okulu uygulaması çok yaygın değil, hatta çoğu kantonda (canton) yasal değildir. 3- İsviçre’de eğitim sistemi merkezi mi? Hayır, İsviçre’de eğitim sistemi merkezi değil […]
  1. Eğitim
Rusya Eğitim Sistemi Rusya, %99.73 okuryazarlık oranıyla uluslararası sıralamalarda en yüksek okuryazarlık oranına sahip ülkelerden biri olarak anılıyor. Bunda eğitimin, özellikle Sovyetler Birliği zamanlarından itibaren, toplumun her kesimine yayılmaya çalışılması, ücretsiz hale gelmesi ve eğitimli olma bilincinin toplumsal hafızada yer alması etkin roller oynamış gibi gözüküyor. Aynı şekilde, Rusya’da öğrencilerin yükseköğretime devam etme oranı da […]
  1. Eğitim
Singapur Eğitim Sistemi Singapur, tam bağımsızlığını kazandığı 1965 yılından beri hızla gelişen bir ülke. Bunda birçok ekonomik, sosyopolitik vb. etken olsa da büyük etkenlerden biri eğitim ve bu alanda gelişmeye, reformlar yapmaya devam ediyorlar. Singapur’un eğitim sistemi bu alanda yetkin kişiler tarafından kurgulanmış, zamanla gerekliliklere, teknolojik gelişmelere ve yeni konulara göre güncellenmeye devam etmiş ve […]