Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Abdulkadir Özbek

Dijital Dönüşüm Uzmanı Nedir?

Dijital dönüşüm, bir işletme veya şirketin iş süreçlerini yönetmek, müşteri deneyimini ve endüstrisindeki yenilikleri geliştirmek ve uygulamak için bilgi teknolojilerini kullanarak çalışmalarını dijital ortama taşımasıdır.

Dijital dönüşüm,  satış ve pazarlamanın ötesine geçerek, daha çok işletmelerin müşterileri hakkında nasıl düşündükleri ve müşterilerle nasıl etkileşime geçtikleri ile ilgilenmektedir.

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Dijital dönüşüm, her şeyin teknoloji kullanarak yapıldığı bu çağda işletmelerin güncel kalmasına yardımcı olur. Kendi sektörlerinde verimliliklerine ve rekabet edebilirliklerine yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşun müşteri deneyimini daha iyi hale getirmesine ve hatta endüstrilerinin daha önce mümkün olmayan bölümlerine ayrılmasına izin vererek büyümenin de kapılarını açar.

İş modellerine dijital bir dönüşümü dahil etmiş olan firmalar önemli büyüme fırsatlarını yakalamaktadır. Ayrıca, bir işletme kendi endüstrisindeki verimliliğini ve rekabet gücünü dijital dönüşümle arttırabilmektedir. Günümüzde birçok işletme teknoloji aracılığıyla bağlantı kurmaktadır. Bu dönüşümler, işletmelerde dijital dönüşüm uzmanlarına olan ihtiyacı zaruri kılmaktadır.

Dijital Dönüşüm Uzmanı Ne İş Yapar?

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Dijital dönüşüm uzmanları, işletmelerin iç süreçlerini, hizmetlerini ve ürünlerini bir sonraki seviye olan dijital platformlara uyarlayan kişilerdir. İşletmelerin genel performansına yardımcı olmak için dijitalleştirme fırsatlarına odaklanır. 

Dijital dönüşüm uzmanı, mevcut olan ve hatta gelecek olan teknolojileri takip ederek, alanlarında stratejiler geliştirip, bu stratejilerini mevcut sistemlere entegre etmekle sorumludur. Böylece firmaların değişim ve dönüşüm ihtiyaçlarına cevap vererek, diğer firmalarla rekabet etmelerine yardımcı olur.

Dijital Dönüşümün Aşamaları 

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Dijital dönüşüm uzmanları, dijital dönüşüm sürecinin 4 kapsayıcı alanını bilmelidir.

1. Aşama: Süreç Dönüşümü  

Birinci aşama olan süreç dönüşümü, şu anda yürürlükte olan süreçleri yeni teknolojilere entegre etmenin ilk adımıdır.  Bu dönüşüm, şirketlere zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.

·  Dönüşümün genel hedefleri belirlenir.

İlk olarak dönüşüm ihtiyacının belirlenmesi gerekir. Şirket eski sistemleri yükseltmek için mi çalışıyor? Mevcut sistemlere yeni teknoloji eklemek için mi? Bu soruların cevapları bu aşamada belirlenmektedir. 

· Temel veriler toplanır.

Dönüşümün ne düzeyde başarı getirebileceğini tahmin etmek için mevcut verilerin toplandığı aşamadır.

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

· Tüm paydaşlarla görüşülür.

İş sürecinde, yapılanlardan nelerin iyi çalıştığı ve yeni süreçten ne beklenildiği hakkında geri bildirimlerin toplandığı, tüm karar mercileri ve mevcut sürece dahil olan herkesle görüşüldüğü aşamadır.

· En iyi strateji planı yapılır.

Uygulanması gereken, tüm sistem görevlerini içeren ideal bir iş stratejisi oluşturulur.

· Dönüşüm gerçekleştirilir ve kontrol edilir.

Başarı oranını ve diğer ilerlemeleri izlemek için yeni süreçlerin küçük gruplar halinde tanıtıldığı aşamadır.

2. Aşama: İş Modeli Dönüşümü

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Günümüzde birçok işletme güncel kalmak amacıyla, geleneksel iş modellerini tamamen dönüştürmek için teknolojiyi kullanıyor. DVD uygulamalarından internet tabanlı bir platform akışına geçen Netflix veya eve teslim sağlayan çevrim içi alışveriş sunan marketler bu dönüşümün en iyi örnekleridir. 

Bu aşama, geleneksel iş modellerini yeniden icat etmek ve yenilerini eklemek için çalışılan aşamadır. Bu aşamada, şirketlere önemli büyüme fırsatlarının kapıları açılır.

3. Aşama: Etki Alanı Dönüşümü

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Etki alanı dönüşümü, bir işletmenin dijital teknolojiler sayesinde sorunsuz bir şekilde başka bir sektöre kayabilmesidir. Örneğin, Amazon önce bir çevrimiçi alışveriş pazarı olarak açıldı. Ancak daha sonra Amazon Prime üzerinden bir akış platformu başlatarak
film ve televizyon programları yayınladı. 

Etki alanı dönüşümü, yeni teknolojiler kullanarak işletmelere ürünlerini ve hizmetlerini yeniden tanımlamaları için yaratıcı fırsatlar sunabilir. Bu aşamada, dijital dönüşüm uzmanları, bu fırsatları yaratabilmek için şirketlerle birlikte çalışırlar.

4. Aşama: Kültürel ve Örgütsel Dönüşüm

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı


Dijital dönüşüm sadece yeni teknolojik süreçlerle ürün ve hizmetleri yeniden tasarlamakla mümkün olmamaktadır. Bu yeni sistemlerin şirketin değerleri ve yapısıyla bütünleşmesi ve uyum sağlaması gerekmektedir.

Bu aşamada dijital dönüşüm uzmanları süreci doğru ve etkili yöneterek kurumun kültürüne uyumlu bir dönüşüm vizyonu geliştirerek tüm organizasyona etkili bir şekilde iletir.

Farklı Dijital Dönüşüm Alanları ve Sorumlulukları:

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Dijital dönüşüm uzmanları, süreçlerine yeni teknolojileri entegre ederken ihtiyaç duyulan farklı özellikler firmalara göre değişiklik gösterebilir. Bir işi geleneksel iş modelinden teknoloji tabanlı modern bir iş modeline taşımak için takip edilebilecek bazı roller vardır.

Büyük bir dijital vizyonda rol oynayan en popüler olan rollerden bazıları ise şunlardır.

 • İçerik Yazarları:

İşletmeler, işletmenin yeni teknolojik çabalarının mesajını şekillendirmeye yardımcı olması için içerik yazarlarına ihtiyaç duyabilirler.

 • UX Tasarımcıları:

UX Tasarımcıları, her şeyin sorunsuz ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için müşteriye yönelik yazılımı inceler. 

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı
 • Organizasyonel BT Uzmanları:

Organizasyonel BT Uzmanları, genel dönüşüm süreci içinde daha küçük dijital projelerin tüm kapsamını belirler.

 • Eğitim Yöneticileri:

Eğitim yöneticileri, bir işletmedeki dijital dönüşüm gerçekleştikten sonra işletmede çalışan personellerin, bu yeni süreçleri mevcut olan işlerine entegre etmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur.

Dijital Dönüşüm Uzmanı Olmak İçin Geliştirilmesi Gereken Yetkinlik ve Beceriler Nelerdir?

Geleceğin Meslekleri 12: Dijital Dönüşüm Uzmanı
 • Verileri analiz etme becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Çevik ve verimli çalışma yeteneği
 • Eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerisi
 • Açık ve etkili iç ve dış iletişim kurma becerisi
 • Kodlama ve programlama becerisi (Java, C++ ,SQL, HTML ve CSS  gibi)
 • Öz farkındalık, sosyal beceri, empati ve motivasyon gibi duygusal zeka becerileri
 • Esneklik ve entegrasyon becerisi

Kaynaklar:

https://www.innopharmaeducation.com/

https://capacity.com/

Paylaş
Yorum Yaz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Login

0
Would love your thoughts, please comment.x