Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi Olan 7 Ülkesi

Abdulkadir Özbek

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi Olan 7 Ülkesi Hangileri?

Eğitim; geçmişten bugüne üzerinde sürekli konuşulan, tartışılan ve pek çok ülke için büyük önem taşıyan bir konudur. Ancak ülkelerin eğitime verdiği değer anlayışı birçok sebepten dolayı değişkenlik göstermektedir. Kimi ülkeler daha iyi eğitim sistemine ve refah düzeyine sahipken başka bir ülkede eğitime daha az değer verildiği görülmektedir.

Genel olarak Batıdaki eğitim sisteminin çok iyi olduğu düşüncesi dünya genelinde hakim olsa da bazı Doğu ülkeleri son yıllarda eğitim kalitesi açısından ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. İşte dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesi:

1- İSVİÇRE

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip olan 7 ülkesinden ilki İsviçre. Nobel ödüllü pek çok bilim insanına ve yazara sahip olmasıyla oldukça dikkat çeken bir ülkedir. Bu yüzden yurtdışı üniversite eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle Basel şehrinde bulunan üniversiteler, İsviçre üniversiteleri arasında ve biyokimya alanında yüksek prestije sahiptir.

İsviçre’de ulusal düzeyde bir Milli Eğitim Bakanlığı yoktur. Eğitim, dillerin çeşitliliği ve federal sistemden dolayı merkezi değildir. Kantonların sorumluluğunda bir okul sistemi vardır. Her kantonun eğitim kademeleri açısından farklı bir eğitim sistemi bulunmaktadır. İsviçre`de mecburi eğitim süresi 9 yıldır. Ancak ilkokul ve ortaokulların eğitim süresi kantonlara göre değişmektedir. Örneğin, bazı kantonlarda ilkokul 4 yıl, bazılarında 5 ya da 6 yıldır.

Öğrencilerin okula giderken forma giyme zorunluluğu yoktur. Okula giriş ve çıkışlarında sıra olma, tören yapma vb. ritüeller yoktur. Öğrencilerin okulda yaralanma, kaza ve rahatsızlanma gibi durumlara karşı sigortaları mevcuttur.

İsviçre’de çocuklar ücret ödemeden en az bir yıl boyunca anaokuluna gitme hakkına sahiptir. Anaokulları mecburi öğretime dahil değildir. Ancak ilkokula uyumu kolaylaştırdığı için, bütün çocuklar anaokuluna gitmektedir. Anaokullarında değişik kültür anlayışlarına ve hoşgörüye çok önem verilir. Çocuklar anaokulunda dili kullanmayı öğrenirler. Öğrenci değerlendirmelerini öğretmenler not kullanmadan gözlem kağıtları ve aile görüşmeleri ile yapar. Gerekli durumlarda komisyon kararı ile ilköğretime geçiş bir yıl ertelenebilir.

Eğitimin ilkokul safhası kantonlarda genel olarak 6 yıl sürmekle beraber eğitim ikiye ayrılmaktadır:

1- Düzenli sınıflar (Regelklasse der Primarstufe) : Eğitim ve öğretimini normal olarak sürdürebilen öğrenciler bulunur.

2- Küçük sınıflar (Kleinklassen der Primarstufe): Düzenli sınıflarda uyum problemi yaşayanlar bu sınıflardadır.

İlkokul eğitiminde genel olarak öğrencilerin dikkate dayalı düşünme eğitimine ağırlık verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin karakter oluşumları ve bedensel yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrenciler bağımsız çalışma ve birlikte hareket etme yönünden de eğitilmektedir. Zorunlu eğitim süresince öğrencilerin kitap ve defterleri okullar tarafından karşılanır.

Ortaokul yıllarında İsviçre’de 3 farklı okul tipi karşımıza çıkar.

REALSCHULE: Bu okullarda öğrenciler meslekler hakkında bilgi sahibi olurken iyi bir genel kültür edinirler. Okulu bitiren öğrenciler genellikle zanaat ve endüstri alanında bir meslek edinir.

SEKUNDARSCHULE: Bu okulda yetenek isteyen meslekler için ön bilgi ve gerekli ortam hazırlanır. Bu okulu iyi dereceyle bitiren öğrenciler Diplommittelschuleye (DMS) gidebilirler.

BEZIRKSCHULE: Bilgi, başarı ve yetenek konusunda en iddialı olan ortaokul çeşididir. Bu okul hem meslek öğrenmek isteyenleri hem de bir sonraki okula, yani liseye gitmek isteyenleri hazırlar. Bu okullarda öğrenciler zorunlu dersler ve seçmeli dersleri bir arada görürler. Bu okullardan mezun olanlar ticaret, zanaat ve endüstri alanında çalışırlar. Yüksek başarı gösteren öğrenciler ise liseye devam edebilirler.

Öğrenim süresi beş yıl olan lise ise üniversiteye hazırlık niteliği taşır. Bu düzeyde zorunlu temel derslerin sayısı oldukça fazladır. Liseye girişte, Almanca, Fransızca, matematik derslerinin en az ikisini başarıyla görmüş olmak ön koşuldur. Yüksekokullarda veya üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler Gymnasiuma ya da Matura okuluna giderler. Liseyi bitirmek için öğrenciler Matura sınavına girerler. Öğrenciler lisenin sonunda aldıkları olgunluk diploması ile İsviçre’nin her üniversitesine ve yüksek okuluna gidilebilme hakkı elde ederler.

2- KANADA

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip olan 7 ülkesinden biri de Kanada’dır. OECD ülkeleri arasında yapılan araştırmalara göre eğitim kalitesiyle dünyanın en iyi 3. ülkesi seçilmiştir. Halkın okuma yazma oranı %99 seviyesindedir. Eğitim dili İngilizce ve Fransızcadır. Bazı bölgelerde 18 yaşına kadar zorunlu eğitim devam etmektedir. Devlet ve özel okullar bir aradadır. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı hakimdir. Merkezi bir eğitim sistemi bulunmaz. Ancak okulların hepsi hemen hemen aynı standartlara ve eğitim kalitesine sahiptir. Kanada’da her eyaletin kendi eğitim bakanı vardır.

Kanada’da okullar ülkemizde de olduğu gibi genellikle Eylül ayında açılır ve Haziran ayında kapanır. 5 yaşına gelen çocuklar anaokullarında eğitime başlamaya hazırdır. Kanada’da ilkokul eğitimi 8 yıla kadar sürebilir. Başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparken üstün başarı gösteren öğrenciler ise sınıf atlayarak eğitimlerini sürdürür.

Ortaöğretim kurumlarında öğrenciler yeteneklerine ve başarılarına göre sınıflara ayrılırlar. Akademik eğitim veren ortaöğretim kurumları, mesleki eğitim veren okullar ve çeşitli sanat dallarına yönelik eğitimler veren okullar bir aradadır.

3- JAPONYA

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesinden bir diğeri ise Japonya. Japon Eğitim Sistemi’nin temel yapısı 1947’de kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ve Okul Eğitim Kanunu ile belirlenmiştir. Günümüzde Japonya, verimli ve etkili bir eğitim sistemine sahiptir. Bu durum PISA ve TIMSS gibi uluslararası akademik başarı testlerine de yansımaktadır. Bununla birlikte Japon eğitim anlayışına göre çocuklar ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmelidir. Bu durum bilgi ve beceri kazandırılmasından çok daha önemlidir. Yaparak öğrenme, eğitim sisteminin temel ilkesidir. Öğrenme, sadece öğretmenlere bırakılmaz; öğrenme yaşamın her alanını kapsamaktadır. Japonya’da ders programları kuvvetli bir milli içerik taşır. Ülkede okul, aile ve toplum arasında bir bağ kurulmuştur.

Okullarda 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise ve 4 yıl üniversite biçiminde 6-3-3-4 sistemi uygulanmaktadır. Ülke genelinde tek tip bir eğitim düzeyi mevcuttur. Eğitim Bakanlığı müfredatı, ders kitaplarını ve sınıfları yakından denetlemektedir. Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk, 6 yıl süren ilkokul eğitimini almak zorundadır.

İlkokulun amacı; iş birliği becerisini, ulusal gelenek bilgisini, matematik, dil, müzik, sanat ve edebiyata olan ilgiyi kazandırmak ve geliştirmektir.

Ortaokul ise zorunlu eğitimin son kısmı olup 3 yıl sürmektedir. Ulusal ve yerel ortaokullar ücretsizdir. Öğrencilerin giderleri devlet tarafında karşılanır. Ortaokul kademesinin amacı öğrencilerin, lise öğrenimine devam edebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Ortaokulda öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişmelerini sağlamak önemlidir. Ayrıca öğrencilerin insanlara, çevreye saygılı birer yurttaş olarak yetişmeleri ve Japon geleneklerine bağlı eğitim almaları hedeflenir.

Ortaokullarda ve liselerde, her ders 50 dakikadır. Derslerden sonra öğrenciler dönüşümlü olarak sınıfları temizler ve ardından kültürel ya da sportif kulüp faaliyetlerine başlar.

Öğrenciler, yemeklerini belli bir zamanda bitirmek zorundadır. Yemek servisi ve devamında temizlik yine öğrencilerin sorumluluğundadır.

Japonya bilim ve teknolojide en ilerici ülkelerden biridir. Buna rağmen Japonya’daki okullarda teknoloji sürekli olarak eğitimde kullanılmaz. Birçok okul kağıt kalem gibi geleneksel yöntemleri tercih etmektedir. Öğretmenler, temelde öğrencilerine ne sorulacağına değil onlara nasıl düşüneceklerini ve nasıl problem çözeceklerini öğretmeye odaklanır. Eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi sayesinde öğrenciler, daha önce hiç görmedikleri soruları bile kolayca çözebilirler.

Öğrenciler 4. sınıfa (10 yaşına) kadar herhangi bir sınava tabi değillerdir. Bu döneme kadar eğitimin amacı öğrencinin karakterinin oluşması ve güzel ahlaki davranışlar geliştirebilmesidir. Her seviyede görgü kurallarına ve eşitlik kavramına büyük önem verilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin duygusal gelişimine de odaklanılmaktadır. Ortaokullara, liselere veya üniversitelere geçmek isteyen öğrencilerin zorlu giriş sınavlarını geçmeleri gerekir. Bu nedenle öğrenciler sıkı bir disiplinle sınavlara çalışmak zorundadır.

Japonya’da öğrencilerin %96’sı liseye devam ederler. Liseler ücretlidir. Lise eğitimi üniversiteye girişten daha önemlidir. Bir öğrencinin öğrenim gördüğü lise, gelecekteki statüsünü de belirler.

Japonya’da tam gün, yarım gün ve mektupla öğretim yapan liseler olmak üzere üç çeşit lise bulunur. Tam gün eğitim yapan liseler 3 yıl, yarım gün ya da mektupla eğitim yapan liseler ise 4 yıl eğitim verirler.

4- GÜNEY KORE

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesinden 4.’sü ise Güney Kore. Asya ülkeleri arasında eğitim sistemi ile ön plana çıkmayı başaran ülkelerden biridir. Japonların aksine çok daha katı bir eğitim modeline sahip olan Güney Kore’de öğrenciler haftanın 7 günü okula gitmektedir. İlkokuldan itibaren ahlak eğitimleri, karakter ve kişilik gelişimine yönelik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri derslere de yer verilir. Matematik, fen ve toplumsal inceleme gibi derslere ağırlık verilir. Güney Kore eğitim sisteminin genel olarak öne çıkan özellikler şöyle özetlenebilir:

  • Tüm kademelerde okullaşmanın hızla yaygınlaştırılması.
  • Eğitime yüksek bütçe ayrılması
  • Merkezi eğitim yönetimi
Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Güney Kore eğitim sisteminin ilk iki aşaması zorunludur ve eğitim 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Eğitim sistemi, çağımızın şartlarına uygun olarak sürekli yenilenmektedir. Güney Kore’de ulusal müfredat, her öğretim yılı için öğretilecek olan konuları belirlemektedir. Ulusal müfredat, yeni eğitim taleplerini ve değişen toplumun zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak, yeni akademik disiplinleri programa dahil etmek için güncel tutulmaktadır. Son yapılan müfredat değişikliğinde eğitimli bir kişinin sahip olması gereken özellikleri şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Bütün kişilik gelişiminin temelini bireysellikte arayan,
  • Temel yaratıcılık becerileri için belli bir kapasite gösteren,
  • Milli kültürü anlamanın yanında bu kültüre yeni değer katan,
  • Demokratik sivil bilinç temelinde toplumun gelişimine katkıda bulunan.

Güney Kore’de okul öncesi eğitim ve lise zorunlu tutulmamıştır. İlköğretime başlangıç yaşı 7’dir. İlköğretim herkese ücretsizdir. Liseler; mesleki, genel ve diğer (yabancı dil, güzel sanatlar vb.) olmak üzere üç türde eğitim vermektedir.

Güney Kore’de öğrenciler liseye gelene kadar kendi yeteneklerini keşfedip geliştirirler. Lisede de yeteneklerini geliştirmeye ve yeni beceriler keşfetmeye devam ederler.

Lise dönemini başarı ile bitiren öğrencinin üniversiteye girebilmesi için zorlu bir sınav vardır. Bu sınav, 5 bölümden oluşur. İngilizce ve diğer bir yabancı dil olarak Çince de sınav bölümleri arasında bulunur.

Güney Kore ülke olarak eğitimi çok ciddi bir iş olarak görmektedir ve eğitime büyük bütçeler ayırmaktadır. Durum böyle olunca Güney Kore dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeleri arasında yer almaktadır.

5- HOLLANDA

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesinden 5.’si ise Hollanda. Hollanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi raporlarında eğitim alanında her zaman en yüksek puan alan 10 ülke arasında yer almaktadır. Hollanda’da okullaşma oranı çok yüksektir ve eğitim altyapısı oldukça güçlüdür. Her bireyin görüş ve inançlarına saygılı bir toplum olması, eğitim anlayışına da yansımaktadır. Hollanda’da özellikle eğitim ve iş yaşamında, insanların çoğu İngilizceyi çok iyi derecede konuşur. Hollanda’da okumak isteyen öğrenciler için öğrenim ücretleri İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere göre daha düşüktür.

Hollanda’da zorunlu eğitim 5–17 yaşlar arasını kapsar. Hollanda’da 5 yaşından önce eğitim zorunlu değildir. İlköğretim 8 yıl sürmektedir. 3. sınıftan itibaren okuma yazma, temel matematik gibi eğitimler verilir. Ayrıca temel eğitimin hedefi; çocukların duygusal, zihinsel ve yaratıcılık alanlarında gelişmesi, sağlıklı davranış geliştirmesi, kültürel ve bedensel beceri elde etmesi olarak belirlenmiştir.

Dünyanın En Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

İlköğretim bölümü programı tematik eğitim, konuya yönelik eğitim, kolektif aktiviteler, serbest etkinlikler ve okul uygulamalarından oluşur.

Hollanda’da 3 tür ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. İlköğretimi bitiren öğrenciler kendilerine uygulanan sınavlar ve öğretmenlerinin görüşlerine göre bu 3 tür okuldan birine devam ederler.

Ortaöğretimin ilk yılı “köprü sınıfı” olarak adlandırılan bir tür hazırlık sınıfıdır. Öğrencilerin bu sınıftaki başarıları, bu okul türüne devam edip edemeyeceklerini belirler.

Çocuklar temel eğitimi aldıktan sonra;

1. Temel eğitimin sonunda yapılan CITO sınavının sonuçları,

2. Velinin isteği,

3. Okulun önerisi ile

4 yıllık (VMBO) meslek orta okulu, 5 yıllık (HAVO) lise ya da 6 yıllık (VWO) genel lise öğreniminden sonra meslek yüksek okulları ya da üniversitelere gidebilirler.

6- SİNGAPUR

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesinden 6. ülkesi ise Singapur. Singapur eğitim sistemi ülkenin Eğitim Bakanlığı tarafından planlı bir çalışma sonucu oluşturulmuştur. Eğitim toplumun tüm kesiminin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Ocak ayında başlayan eğitim yılı kasım ayında son bulmaktadır. 3 ile 6 yaş arasında okul öncesi eğitim ise isteğe bağlıdır. Zorunlu eğitim 7 yaşında başlar.

İlkokul eğitimine ise oldukça önem verilmektedir. Matematik ve fen dersleri ilkokul ve ortaokul boyunca öğretilen ana derslerdir. İlkokulun son yıllarından itibaren çocukların derslerine matematik öğretmenleri girmektedir. Özellikle matematikte dünyanın en iyi sonuçlarına sahip öğrenciler her yıl Singapur‘dan çıkmaktadır. Kullanılan materyaller ve eğitim yaklaşımı açısından Singapur matematiği dünyada çok popülerdir. Matematik problemleri görsel desteklerle çözülür. Örneğin kesirleri ve oranları göstermek için renkli bloklar kullanılır.

Lise yıllarında ise öğrenciler sosyal bilimler dersleri alabilmektedir. Ancak öğrenciler okulu bitirene dek matematik veya fen dersinden lise bitirme sınavına girmek zorundadır.

7- RUSYA

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesinden 7.’si ise Rusya. Rusya yüksek öğrenim sistemi açısından dünya çapında özel bir yere sahiptir. İleri eğitim programları ve bilimsel araştırmaları ile Rusya’nın yüksek öğrenim sistemi dünyada en iyiler arasında kabul edilmektedir. Bu programlar, UNESCO sıralamalarında üst sıralarda yer almaktadır. Rusya, eğitim harcamalarının büyük bir kısmını lise ve sonrası eğitime ayırmaktadır.

Rusya’da genel eğitimi incelediğimizde kişinin fiziki, entelektüel, ahlaki, ve duygusal gelişiminin hedeflendiğini görmekteyiz.

Rusya’da ilk genel eğitim 4 yıl, temel genel eğitim 5 yıl; ikinci genel eğitim ise 2 ,3 yıl sürmektedir. İlk genel eğitim ve temel eğitim zorunludur. Öğrenciler, temel genel eğitimden sonra bitirme sınavlarına girerek temel genel eğitim sertifikası almaya hak kazanırlar. Sertifika, öğrencinin bir yüksek öğretim programında mesleki eğitim görmeye uygun olup olmadığını göstermektedir.

Rusya’da 1600 kadar devlet ve bin 900’e yakın üniversite seviyesinde yüksek öğretim kurumu mevcuttur. Mezunlar dört farklı diploma alabilirler. İki yıllık eğitimin sonunda Intermediate diploma alan öğrenciler en az dört yıllık bir programı tamamladıklarında “Bakalavr (Lisans) Derecesi”ni hak ederler.

Paylaş
18 Yorum
4.1 53 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

18 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Gokyuzu

Türkiye niye yok yaaaa

hıhsşdfıbnvjo

ilk yedide değil

FJGFIJ

Türkiye’nin okkuma yazma oranını felan araştırırsan veya tablosu yazarsan anlarsın

FJGFIJ

41.sıradayız

Miraç Berkan Kıraç

Türkiye de 1 günde kitap okuma oranı 1 dakika günlük kitap okuma oranı 1 dakika ona bir ülke nasıl dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeler listesinde olsun

İsmim yok

Türkçe ödevi için lazımdı 100 aldım sağolun

Student Beril

Ödevim için buradayım ve artımı aldım.Tabii biraz kısalttım.Çok teşekkürler…

Hacer

Bunların hepsini yazmam lazim

❤️🍒🍒🍒❤️

Ben bunlarin hepsini yazdim hocadanda arti aldim

Ela

Bendede Türkiye de en azından en sonda olabilirdi

Yağmur

Gayet güzeldi hepiniz sağolun

ayaz

türkçe ödevi için yaptım 100 aldım teşekkürler

Sufliş

Ödevim için bu site en iyisi umarım 100 alırım

Yusuf

Teşekkürler çok yardımcı oldu

TÜRKİYEM

bence en güzel okul *TÜRKİYENİNDİR*

Merve

Çok iyi bir site tüm bilgiler var

Merve

Ama Türkiye yok

Mehmet Emin Ürkmez

Güzel ve emek harcanmış!

Login

18
0
Would love your thoughts, please comment.x