Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

Abdulkadir Özbek

Montessori Felsefesi Nedir?

Montessori eğitim felsefesinin çocuğa bakışı geleneksel anlayıştan çok farklıdır. Çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmesini hedefler. Bu yolda çocuğu, sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirmeyi hedefler. Önemli olan kişinin kendine yeterli bir birey olabilmesidir. Montessori yöntemi özünde, üreten ve mutlu olan insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir.

Maria Montessori şöyle diyor: “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil ama onun içinde yanan ve zekâ denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.”

Montessori eğitiminin sekiz temel ilkesinin altını çiziyoruz:

 1. Hareket ve Bilişsel Gelişim
 2. Seçim ve Kontrol
 3. Merak ve İlgi
 4. Dışsal Ödüllerden Kaçınma
 5. Akran Etkileşimi
 6. Somuttan Soyuta, Bağlamda Öğrenme
 7. Çevre ve Düzen
 8. Öğretmen – Yetişkin Etkileşimi

Hareketin Öğrenme ve Bilişsel Gelişim Üzerindeki Etkisi: 

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Günümüzün en büyük hatalarından biri, hareketi başlı başına üst işlevlerden ayrı düşünmektir. Zihinsel gelişim hareketle bağlantılıdır.’’

Montessori eğitiminde hareket ve öğrenme iç içedir. Evde veya okulda çocuklar nesneleri keşfetmek ve almak için tüm odayı dolaşabilmeleri için beşik yerine yer yataklarında uyurlar. İlkokulda çocuklar masa silmek, bulaşıkları yıkamak ve materyalleri temizlemek, harita parçalarını yerlerine yerleştirmek, materyalleri keşfetmek için hareket ederler.  Daha büyük çocuklar hem anlamsal kesinlikle yüzleşmek hem de fiilin ne olduğunu deneyimlemek için kartlara yazılan sözlü komutları yerine getirirler. Konuşmanın bölümlerini belirtmek için kelimelerin yanındaki renkli sembol kartlarını eşleştirirler.

Seçim ve Kontrol:

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Çocukların gün boyu özgür seçimleri var. Hayat seçimlere dayalıdır, bu yüzden kendi kararlarını vermeyi öğrenirler. Her zaman kendileri karar vermeli ve seçmelidirler. Başkalarının emirlerine itaat ederek öğrenemezler.”

Montessori sınıflarındaki çocuklar çalışmalarını özgürce seçerler. Sabah erkenden gelirler, sınıfa bakarlar ve ne yapacaklarına karar verirler. İlham aldıkları materyal üzerinde çalışırlar, sonra bir kenara koyarlar ve başka bir şey seçerler. Bu döngü tüm gün devam eder. Bir öğretmen, 3 yaşındaki bir çocuğa masa yıkama veya ses tüpleri ile çalışma seçeneği sunabilir. Nasıl kullanacakları gösterilen materyallerle kendi başlarına, çiftler halinde veya gruplar halinde öğrenmeye katılmayı seçebilirler. 

Kendinize şunu sorun: İnsanların ne öğrenecekleri konusunda tercihleri ​​olduğunda ve öğrenmelerini kontrolleri altında hissettiklerinde daha iyi öğrendiklerine inanıyor musunuz?

İnsan Öğrenmesine İlgi ve Merak:

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Eğitimde başarının sırrı; uyanan merakta, hayal gücümüzün bizde ve zaten ekilmiş olan ilgi tohumlarının uyarılmasında yatmaktadır.”

Montessori eğitimi, ilgi uyandırmak ve çocukların zaten kişisel olarak ilgilerini çeken konular hakkında öğrenmeye devam etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, seçime dayalı bir eğitim sisteminin doğal bir sonucudur. Kişi, yapmak istediği şeyi yapmayı seçer. Notlar gibi dışsal motive ediciler yerine içsel motivasyona dayalı bir sisteme dayanır.

Kendinize şunu sorun: Bir kişinin ne öğrendiğine olan ilgisinin onu daha başarılı bir öğrenici yaptığını düşünüyor musunuz?

Dışsal Ödüller ve Motivasyon:

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Ödül ve ceza, doğal olmayan veya zorlama çabalara yönelik teşviklerdir ve bu nedenle bunlarla bağlantılı olarak çocuğun doğal gelişiminden kesinlikle söz edemeyiz.”

Araştırmalar, öğrenmeleri için ödül verilen çocukların, bir öğrenme etkinliğinde acele etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu, o etkinliğe geri dönme olasılıklarının daha düşük olduğunu ve katıldıkları öğrenmeyi daha kısa sürede akılda tutmalarının, katılımları için ödül verilmeyen çocuklara göre daha kısa olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle, bir çocuğun eline takılan yıldızın, o çocuğun daha az başarılı bir öğrenci olmasına katkıda bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle, bir Montessori okulunda notlar ve sıralama genellikle yoktur. Öğretmenlerin, çocukta içsel bir motivasyon geliştirmek amacıyla çocukları cesaretlendirmesinin başka yolları vardır. Çocuklarımız öğrenmeye katılır, çünkü öğrenme öğrencinin ödülüdür. 

Kendinize şunu sorun: Yaptığınız iş sizi ödüllendirdiği için çalıştığınızı veya mutlu olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?

Akran Etkileşimi:

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Küçükler, büyüklerin ne yaptığını görür ve açıklama ister. Bunlar kolayca verilir ve talimat gerçekten değerlidir çünkü 5 yaşındaki bir çocuğun zihni bizimkinden 3 yaşındaki çocuğa çok daha yakındır. Büyükler bildiklerini öğretmekten mutluluk duyarlar. Herkes karşılıklı bilgi alışverişi yoluyla sağlıklı bir normalliğe ulaşır.”

Bir Montessori okulunda, çocuklar sınıflara göre gruplandırılmak yerine çok yaşlı öğrenme gruplarına ( 6 – 9 yaş gibi ) yerleştirilir. Bu, çocukların birbirlerine öğretmelerini ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Bir öğrenme hedefinde ustalaşan bir çocuk, o dersi daha küçük bir çocuğa öğreterek kendi öğrenmesini pekiştirir. Daha küçük bir çocuk kendi akranlarından üstün gelebilir ve öğretebilir. Çocuklar birbirlerine güvenmeyi ve yardım etmeyi erken yaşta öğrenirler. 

Kendinize şunu sorun: Öğrendiklerini başka bir çocuğa öğreten çocuk için başka faydalar düşünebiliyor musunuz?

Öğretmen-Yetişkin Etkileşimi: 

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Çocuğun çevresinde faaliyet yoluyla geliştiği doğrudur ancak maddi araçlara, rehberliğe ve vazgeçilmez bir anlayışa ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçları sağlayan yetişkindir. Eğer yetişkin gerekenden daha azını yaparsa çocuk anlamlı davranamaz ve gereğinden fazlasını yaparsa kendini çocuğa empoze eder, çocuğun yaratıcı dürtülerini söndürür.”

Maria Montessori’nin ilkelerinden biri, öğrenme ortamında çocuklar ve öğretmenler arasındaki etkileşimin ne çok fazla ne de çok az olması gerektiğiydi.  Bir Montessori sınıfında ideal olan, çocukların kendi öğrenmelerini bağımsız olarak tanımlamaları, bunlara katılmaları ve kendi öğrenmelerini hızlandırmaları, öğretmenin onlara rehberlik etmesi ve elbette onlara öğretmesi ancak bunun doğru miktarlarda olmasıdır.  Dr. Montessori, öğretmenlerin çocuklara nasıl davranması gerektiği konusunda çok netti ve tavsiyeleri, günümüzde hala uygulanmaktadır.

Kendinize şunu sorun: Size çok fazla rehberlik eden bir öğretmenle hiç etkileşime girdiniz mi? 

Somuttan Soyuta, Bağlamda Öğrenme: 

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi

“Bugün anlaşıldığı üzere eğitim hem biyolojik hem de sosyal hayattan ayrı bir şeydir. Eğitim dünyasına giren herkes toplumdan kopma eğilimindedir. İnsanlar, toplumdan dışlanarak hayata hazırlanırlar.”

Bağlamda yer alan öğrenme, genellikle soyut bağlamlarda öğrenmekten daha derin ve zengindir. Montessori malzemeleri hem zorluğun izolasyonunu hem de kalitenin izolasyonunu geliştirdiği için somut özelliklere sahiptir. Materyallerle hata kontrolü, çocuğa eleştirel düşünme sürecinde yardımcı olur. Çocuklar Montessori materyalleri ile kendi kendilerine düşünmeyi ve keşfetmeyi öğrenirler. Bir materyalde başarılı bir şekilde ustalaştıklarında, başarılarının gururu onları daha fazla öğrenme arzusuna sevk eder.   

Kendinize şunu sorun: Bağlam dışında öğrendiğiniz bir şeyi düşünebilir misiniz?

 Montessori eğitim felsefesi özetle şu şekilde işler:

Montessori Felsefesinin 8 Temel İlkesi
 • Montessori felsefesine göre çocuk bir bireydir ve özgür seçim yapma hakkına ve özgürlüğün getirdiği sorumluluğu alma yetisine sahiptir.
 • Çocuğun özgür olacağı ortam hazırlanır, gelişim kategorilerine uygun materyaller yerleştirilir. Ayrıca kendi ihtiyacını karşılayabileceği her şey onun ulaşabileceği şekilde düzenlenir.
 • Seçim yapma, süre belirleme, materyali kullandıktan sonra toplama ve yerleştirme sorumluluğu çocuğa aittir.
 • Ebeveyn ve öğretmen burada pasif bir rehber görevi görür. Çocuğu yönlendirmek değil izleyerek onun gelişimini anlamak, uygun materyalleri sunarak onu desteklemek durumundadır.
 • Çocuğa saygı esastır. Çocuklar, kendi seçimlerini gerçekleştirmeleri için fırsat verildiğinde içindeki potansiyeli keşfederler ve yüzeye çıkarırlar.
Paylaş
Yorum Yaz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Login

0
Would love your thoughts, please comment.x