Geleceğin Meslekleri 4: Sistem Mühendisliği

Abdulkadir Özbek

Sistem Mühendisliği Nedir?

Sistem Mühendisliği , sistem ilkelerini ve kavramlarını, bilimsel ve teknolojik yöntemleri kullanarak mühendislik sistemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak için disiplinler arası uygulanan bütünleştirici bir yaklaşımdır .

Sistem Mühendisliği perspektifi, sistem düşüncesine dayanır. Sistem düşüncesi, gerçekliğe dair benzersiz bir bakış açısıdır. Tüm parçaların birbiriyle nasıl ilişkili olduğu konusundaki farkındalığımızı oluşturan bir bakış açısıdır.

Sistem Mühendisliği

Sistem mühendisliği, kompozit bir sistem oluşturarak, bu sistemi yönetir ve analiz eder. Bir sistemin her aşamasını göz önünde bulundurarak tüm sistemi organize etmek için ilkelerini takip eder. Teknoloji, kimya, mekanik vb. herhangi bir alanda olabilir. Örneğin, bir uçakta mekanik kısmı bir makine mühendisi tarafından gerçekleştirilir, elektrik kısmı elektrik mühendisi tarafından gerçekleştirilir, donanım kısmı bilgisayar mühendisi tarafından yönetilir. Yazılım kısmı ise yazılım mühendisleri tarafından çözümlenir.  Bütün bu mühendislerle ilgilenen kişi ise sistem mühendisidir.

Sistem Mühendisleri, tüm bu kategorilerde biraz da olsa uzmanlığa sahiptir. Bu uzmanlıkları her şeyin, yerinde ve doğru olduğundan emin olmalarını ve bütün birimlerin, birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlar. 

Bilişim Teknolojileri dünyasında hayati bir rol oynarlar. Bir sistem mühendisi, sistemleri analiz etmek ve geliştirmek için mühendislik ekibi ve proje yöneticilerinin koordineli çalışmalarını sağlar. Bir sistemdeki farklı ekipleri birbirine bağlayan birinci kaynak sistem mühendisleridir. Bu mühendisler, farklı alanları organize etmek, ölçülebilir risk değerlendirmeleri yapmak ve düzenli olarak bakım, performans, analiz, test ve bütçelere odaklanmak için uygun bir plan hazırlar. 

Sistem Mühendisliği

Sistem mühendisliği, teknolojik yenilikleri bir sistemi planlama ve geliştirme aşamalarına sokmak için mühendislik ve bilimin çeşitli dallarından gelen bilgileri kullanma tekniğidir.

Sistem mühendisliği, çok yönlü bir mühendislik problemini çözmek için diğer mühendislik dallarından ve bilimden gelen bilgileri etkili bir kombinasyonda uygulamak için bir teknik olduğundan dolayı bir mühendislik dalı değildir. Yön eylem araştırmaları ile daha ilgili bir alandır. Ayrıca Sistem Mühendisliği, planlama ve tasarım işlevliğine dayanmakta ve teknolojik yenilikleri de içermektedir.

Sistem Mühendisliği Nasıl Çalışır:

Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliğinin ilgilendiği büyük ve karmaşık sistemlerin parçaları birbirleriyle yoğun bir şekilde etkileşime girdikleri için bir parçadaki bir değişiklik diğer parçaları etkiler.  İnsan- makine sistemleri, sistem mühendisi için hem olasılıklar hem de problemler açısından çok fazla çeşitlilik sunar. 

Sistem Mühendisleri projelerin tasarlanması, üretilmesi ve uygulanabilmesi için sistemlerin temel planını oluştururlar.  Sistem mühendisliği, ihtiyaçlara göre bir problemin belirlenmesi ve çözümlenmesi sürecinde sürekli olarak yeniden değerlendirilen ve bir çözüm geliştirmeyi içeren bir süreçtir. Sistem mühendisleri bir sorunun çözüldüğünden emin olmak için sistemlerin performansını test eder ve tüm süreci yeniden değerlendirir.

Sistem mühendisleri, teknik ihtiyaçların adım adım süreçlere dönüştürülmesini sağlamak için disiplinler arası bir yaklaşım uygulayarak verimli ve etkili sonuçlar üretirler. Bir sistem mühendisi genellikle bir proje yöneticisi ve mühendislik ekibiyle çalışır.

Bu birimler arasında köprü görevi görür.  Sistem mühendisi ayrıca, tasarım ve geliştirmeden doğrulama ve operasyona, niceliksel risk değerlendirmesine kadar verilen sistem veya sürecin her aşamasında, performans, test, zamanlama ve maliyetlere odaklanarak çalışır. Sistem mühendislerinin çalışma sahası çok geniştir. Birçok sektörde sistem mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılım geliştirme ve robotikten nanoteknoloji veya mühendisliğin her alanına kadar hemen hemen her sektörde çalışabilirler.

Bir Sistem Mühendisinin Sahip Olması Gereken Yetenekler:

Sistem Mühendisliği

Bir sistem mühendisi, bilgisayarları ve iletişim teknolojisini kapsamlı bir şekilde kullanır. Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin, matematik ve bilimle ilgili konularda oldukça yetkin olmaları gerekir. Ayrıca sorunları çözmek ve projeleri yönetmek için proje yönetimi, güvenlik, varlık yönetimi gibi diğer birimlerle sürekli iletişim halinde olacağı için kişiler arası iletişim becerilerinin yüksek olması gerekir. Problem çözme, analitik düşünme ve karar verme becerileri de oldukça önemlidir.

Sistem mühendisliği için en temel beceriler bilgi güvenliği, entegrasyon ve güvenliktir. Profesyonelliği oluşturan beceriler ise matematik, uygulama geliştirme ve sistem yazılımından oluşur.

Sistem Mühendisinin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Deneyimler:

 • Uygulama yığınlarının performans ayarı, örnek: Tomcat, JBoss, Apache, Ruby, NGINX
 • Özellikle AWS’de iyi bulut deneyimiörnek: Amazon web hizmeti
 • Sanallaştırma ile deneyim, örnek: VMware, Sanal Kutu
 • Ağ deneyimi, örnek: TCP/IP

Sistem Mühendislerinin Sorumlulukları:

Sistem Mühendisliği

Sistem mühendisleri verimli sistem ve süreçlerin geliştirilmesinden ve bakımından sorumludurlar. Asıl hedefleri ise süreçlerdeki verimsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Bir sistem mühendisi hemen hemen her sektörde çalışabilir fakat günlük olarak yapması gereken görev sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar arasında;

 • Sistem operasyonlarının sağlanması
 • Sistem performansının değerlendirilmesi
 • Test etme, analiz etme ve yeniden test etme süreçleri
 • Üretme
 • Eğitim ve destek 
 • Zamanlama
 • Maliyet analizi
 • Verimsizliklerin uygun şekilde bertaraf edilmesi, bulunmaktadır.

Kaynakça:

https://www.onlineengineeringprograms.com/

https://www.britannica.com/

https://www.fieldengineer.com/

https://www.interviewbit.com/

Paylaş
Yorum Yaz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Login

0
Would love your thoughts, please comment.x