Ters Yüz Edilmiş Sınıf (Flipped Classroom) Nedir?

Abdulkadir Özbek

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar Nasıldır?

Çağımızda bilgi teknolojilerinin kullanım ve üretiminin hızla yayılmasıyla, yeni teknolojilerin eğitim alanında kullanım şekli de değişmiştir. Günümüzde hızla artan teknoloji sayesinde, internet ve bilgisayarlar kullanımı anaokulundan yükseköğrenime kadar öğrenme sürecinde yer alarak, hayat boyu öğrenme sürecinin de vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır.

Bu yenilikçi yaklaşımı eğitimde kullanmak (yüz yüze ya da uzaktan) öğrenmenin daha kişisel bir deneyime dönüşmesine yarar sağlamaktadır. Ters yüz öğrenme yaklaşımının akademik başarıya olumlu katkısını ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur. Araştırmalarda ters yüz öğrenme yaklaşımının geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerine kıyasla başarıyı daha fazla artırdığı da görülmektedir. 

Ters yüz edilmiş sınıfta geleneksel öğrenim akışına ters olarak sınıf içinde eğitmen tarafından ders anlatılmadan önce, konu öğrencilerin ders saatleri dışında, elektronik ortamda kayıtlı materyalden öğrenmesi şeklindedir. Sınıf saatlerinde ise konunun tartışılması ve pekiştirici alıştırmaların yapılmasıyla öğrenmenin derinleştirilmesi ve pekiştirilmesi sağlanır. Bu işlem geleneksel sınıf modelinin tam tersidir.

Ters yüz edilmiş sınıf modeli geleneksel sınıf işleyiş sürecindeki aşamaların yerlerini değiştirdiği için bu ismi almıştır. Kısacası en basit anlamda ev ödevi ile sınıf içi ders işleyişinin yerlerinin değiştirilmesi de diyebiliriz.

Ters yüz eğitiminin Pedagojik tanımını ise; sınıfta sosyal ve aktif öğrenme aktivitelerinin yapıldığı, öğretme sürecinde bilgi aktarımının sınıf dışına kaydırıldığı, öğrencinin tamamlaması gereken sınıf öncesi ya da sınıf sonrası aktivitelerin yer aldığı bir model olarak tanımlayabiliriz. 

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Kavramının hangi ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır?

Ters yüz edilmiş sınıflar kısa tarihine baktığımızda biri yüksek öğrenimde, diğeri ise K12 eğitiminde olmak üzere iki başlangıç noktası vardır. Ortaya çıkış amacı ise farklı öğrenme stillerindeki her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak bir model olmasıdır. Dinleyerek öğrenmeden tutun da işbirlikli yöntemle öğrenenlere ve öz denetimli öğrenme yöntemini benimseyen tüm öğrencileri kapsayan bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ters Yüz Sınıf Bileşenleri nelerdir?

Ters yüz sınıf modeli 

  • Sınıf dersi öncesi uygulamalar
  • Sınıf içi aktif eğitim

Etkinlikleri olarak iki farklı bileşenden oluşur.

Sınıf Dersi Öncesi Uygulamalarına örnekler vermek gerekirse; Ters yüz sınıf modelinin başarısı için sınıf öncesi etkinlikleri planlamak çok önemlidir. Bu aşamada alan yazında ders kitaplarından okuma ödevleri, çalışma kağıtları, PPT sunumları, ders notları, mevcut web siteleri, mevcut eğitsel oyunlar gibi eğitsel materyal ve kaynaklardan, video konferans kayıtlarına kadar çok çeşitli eğitsel materyal örnekleri yer alır. Ters yüz sınıf uygulamasının en temel noktalarından birisi öğrencilerin sınıfa, önceden planlanan derslere hazırlıklı gelmeleridir.

Sınıf içi aktif etkinliklerde ise, her programda ihtiyaca göre farklı planlanabilmektedir. Örneğin sınıf etkinliklerinin en başında öğrencilerin sınıf öncesi ne kadar öğrenip öğrenmediklerini değerlendirmek ve öğrencileri sınıf öncesi çalışmaya motive etmek amacıyla mini sınavlar yapılmaktadır.

Bu sınavlar derslerin sonunda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sınıfta yapılabilir. İhtiyaca göre aktif öğrenme stratejileri içeren etkinlikler planlanabilir.

 ‘’Elektronik cevap”, “düşün-eşleş-paylaş”, “dinle-düşün-eşleş-paylaş”, “aktif oturum,“ Probleme dayalı öğrenme”, “Ekip temelli öğrenme”, “Simülasyon uygulamaları”, “Rol yapma”, Küçük grup çalışmaları”,“İşbirlikli öğrenme uygulamaları” veya konuyu anlamaya yardımcı sınıf oyunları ya da soru cevap tartışmaları bu etkinliklere örnekler olarak verilebilir. 

Bu sayede, sınıflarda öğrencilerinin problem çözme, eleştirel düşünme, inisiyatif alma gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları hız kazanır.

Araştırmacılar da ters yüz edilmiş sınıflarda öğrenme yaklaşımının pedagojik ve psikolojik olarak destekleyici olduğunu belirtmektedirler. Çünkü, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında konuları gözden geçirmesine ve dijital kaynaklardan çalıştıkları için belirli bir oranda esnekliğe sahip olmalarını sağlar. 

Ayrıca ters yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı, öğrencilere daha fazla sorumluluk kazandırır. Ters yüz edilmiş öğrenme modeli, 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandırma potansiyeli nedeniyle de büyük bir öneme sahiptir.

Ters Yüz edilmiş sınıflar nasıl planlanır?

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli, sınıflarda beş farklı şekilde planlanır. Bunlar:

1- Geleneksel Ters Yüz Edilmiş Sınıflar:

Yukarıda da bahsedildiği gibi öğrenciler, derse gelmeden önce dijital kaynaklardan faydalanarak ders konularını öğrenirler. Sınıflarda alıştırmalarla temel kavramları pekiştirirler. Öğrenciler, ders esnasında öğretmenlerden kişiselleştirilmiş geri bildirim alır. Dersten sonra ise öğrendiklerini tekrar ederler. 

2- Tartışma Odaklı Ters Yüz Edilmiş Sınıflar:

Bu planlamada eğitmenler, sınıflarda öğrencilerine tartışma ortamları oluşturarak konuların derinlemesine analiz edilmesini destekler.

3- Sanal Ters Yüz Edilmiş Sınıflar:

Bu planlamada Sanal ortamda, eğitmenler dersleri video materyali olarak öğrencileriyle paylaşmaktadır. Sonrasında ise öğrencilerin çevrimiçi ödevleri tamamlamaları beklenir. Çevrimiçi ödev yönetimi platformları aracılığıyla da eğitmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirler.

4- Kanıt Odaklı Ters Yüz Edilmiş Sınıflar:

Bu planlama sürece odaklanır. Eğitmenler, kendi faaliyetlerini adım adım videoya kaydederek öğrencileriyle kayıtları paylaşırlar. Öğrenciler bu içeriği kendi öğrenme hızlarında gözden geçirirler. Böylece öğrenciler kendi öğrenmelerini gözlemleyerek kendilerine bir dönüt sağlarlar. 

5- Grup Odaklı Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Burada öğrencilerin, diğerleriyle etkileşim kurarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca bu sınıf modeli, öğrencileri birbirlerinden öğrenmeye teşvik etmektedir. Öğrenciler dersten önce eğitmenlerinin vermiş olduğu video veya diğer dijital kaynaklardan faydalanarak konuları gözden geçirirler. Sınıfta ekipler halinde çalışarak konuyu pekiştirirler. Öğrencilerin sınıf arkadaşlarına bilgi aktarabilmeleri için konuları sıkı bir şekilde kavramalarını gerektirir. Bu sayede iletişim ve ekip çalışması gibi sosyal yeteneklerini geliştirirler.

Paylaş
1 Yorum
3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Kerime

Ters-Yüz (Flipped) ve Harmanlanmış (Blended) Eğitim Aile eğitiminde nasıl kullanılabilir? 

Login

1
0
Would love your thoughts, please comment.x