X Kuşağı Nedir? Peki Kimler X Kuşağı?

Abdulkadir Özbek

X Kuşağı Nedir? X Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

‘’Kuşak’’ kavramı denildiğinde benzer yıllarda doğan ve benzer sıkıntıları yaşamış insanlar topluluğu akla gelmektedir.

Günümüzde hızı giderek artan küreselleşme süreci dünya düzenini değiştirmektedir. İnsanoğlu varoluşundan bu yana çevresinden ve birbirinden etkilenen bir süreç yaşamaktadır. Bu etkileşimin sonucu olarak toplumlar belirli grupların ya da toplulukların davranış kalıplarını benimserler. Yapılan çalışmalarda bu davranış kalıpları nesil sınıflandırmasına neden olmuştur. Bu nesil sınıflandırması dünyada gelişen siyaset, bilim, tarihi olaylar, ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi alanlardan elde edilen verilere göre gruplandırılmaktadır.

Günümüzde bu gruplandırma X,Y,Z kuşağı olarak isimlendirilir. X kuşağı olarak isimlendirilen nesil 1965- 1979 yılları arasında doğan insan grubundan oluşmaktadır. Bu yıllar arasında doğan her birey X kuşağı olarak değerlendirilir.

X Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Yapılan veri analizi ve araştırmalar sonucuna göre X kuşağı sınıflandırmasında 1965-1979 yılları arasında doğan bireylerin birtakım ortak özellikleri mevcuttur. Zorluk ve yokluk dönemlerinden geçtikleri için sabırlı, çalışkan, azimli, disiplinli ve saygılı bir kuşaktır. Birçok kriz döneminden geçtikleri için ‘kayıp kuşak’ olarak da anılır. Toplumsal sorunlara sürekli duyarlı olmuşlardır.

Bu neslin yaşadığı dönemlerde iki kere finansal gerileme yaşanmıştır. Bu nedenle birçok ailede, ekonomik dengenin sağlanması için ailedeki diğer fertler de çalışma hayatına girmek zorunda kalmıştır. Mutlu olabilecekleri bir aile yapısına ve işe sahip olmak için sürekli disiplin içinde çalışırlar. İşlerini en iyi şekilde yaparlarsa daha iyi yaşam koşulları elde edeceklerine inanmaktadırlar.

1980 yıllarının sonlarına doğru kadınlar da çalışma hayatına katılmışlardır. Bu durum klasik aile yapısını etkilemiştir.

Bugün kullanılan kişisel bilgisayarın ilk satışı bu kuşak döneminde gerçekleşmiştir. Bu kuşakta gelişen teknolojinin altyapısı bir sonraki kuşağın teknolojik temellerini oluşturmuştur.

Genel olarak X kuşağının ortak özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki özelliklerin ortak olduğu gözlemlenmektedir.

 • Dünya siyasetinde ve bilimsel gelişmeler karşısındaki değişime tanık olmuşlar, bu değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorunda kalmışlardır.
 • Sadık, otorite kurallarına harfi harfine uyan ve çalışmayı seven bireylerdir.
 • Yaşamak için çalışmayı benimsemişlerdir. İş yerindeki kurallara ve çalışma zamanlarına özen gösterirler.
 • Zorlu süreçlerden geçilen yıllarda kendi kendine yeterek ortama uyum sağlama yoluna gitmişlerdir.
 • El becerileri oldukça gelişmiştir.
 • Eski eşyaları atmayıp değerlendirmeyi tercih etmişlerdir.
 • Topluma duyarlı ve üretken bireylerdir.
 • Zorluklarla geçen yıllara şahit oldukları için sabırlı ve kıymet bilen bir nesildir.
 • Temel karakteristik özellikleri gelecek korkusudur. Bu nedenle çok çalışmaya, sürekli yatırım ve kariyer yapmaya odaklanmışlardır.
 • Ellerindeki imkânları kullanmada başarılılardır. İçinde bulunduğu mevcut imkânlarla yetinebilirler.
 • Eğitim durumları ve yabancı dil seviyeleri iyidir.
 • Olaylara sonuç odaklı yaklaşırlar.
 • Teknolojiyi eğlence amaçlı değil, işlerini halletmek için kullanırlar.
 • Risk almayı sevmezler. Garanticilerdir.

X ve Y Kuşağı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Farklı kuşaklara sahip kişiler arasında belirgin sosyolojik ve kültürel farklar vardır. Bu farklar toplumumuzda kişiler arası ilişkilerdeki iletişimi oldukça etkilemektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi de kuşaklar arasındaki ilişkiyi etkileyen nedenlerden birisidir.

Her kuşağın toplum dinamikleri birbirinden görece farklıdır. Farklı kuşakların dünyayı algılaması ve düşünce sistemlerinde birtakım farklılıklar mevcuttur.

Y kuşağı arasındaki farkı değerlendirmeden önce Y kuşağının genel özelliklerini bilmemiz gerekmektedir. Y kuşağının özelliklerine gelecek olursak:

Y Kuşağı diye adlandırılan nesil, 1980 ve 1999 yılları arasında yaşamış olan kuşaktır.

Özgürlüğüne aşırı düşkün, otoriteye meydan okuyan, olaylara eleştirel yaklaşan ve teknolojiyi yakından takip eden bu kuşak, kültürel etkileşimin arttığı ve küreselleşen bir ekonomi çağında yaşamıştır.

X ve Y kuşağı arasındaki en belirgin farklara gelirsek;

 • Y kuşağı, hızla değişen teknolojiye X kuşağına göre daha kolay uyum sağlamıştır.
 • Y kuşağı, daha özgür ruhludur.
 • Kendilerinin verdiği kararlar doğrultusunda hareket etmeyi tercih eden bir nesildir.
 • X kuşağı ile karşılaştırıldığında Y kuşağı, parayı daha kolay yoldan ve çabuk kazanma yollarını tercih eder.
 • Y kuşağı, X ve Z kuşakları arasında adeta bir köprü görevi görmektedir.
 • X kuşağına göre Y kuşağı daha bağımsız, özgür ve kendi otoritelerini kabul eden bir kuşaktır.
 • Y kuşağı, X kuşağına göre teknolojiyle daha ilgili olduklarından dünya genelinde yaşanan bütün gelişmelerden daha hızlı haberdar olurlar.
 • Y kuşağının çevresiyle olan iletişimi, duyarlılığı ve farkındalığı, X kuşağına göre daha fazladır. Dernek kurma ve Sivil Toplum Kuruluşlarına katılma istekleri Y kuşağında daha fazladır.
 • Para harcama konusunda Y kuşağı X kuşağına göre daha bilinçsizdir. Y kuşağının para harcama sebepleri ihtiyaçtan için değil hayattan keyif almak içindir.
 • X kuşağına göre Y kuşağı daha sorgulayıcıdır. Bu yüzden Y kuşağının katkıları bilimsel çalışmalara ve araştırmalara daha fazla yansımıştır.
 • Y kuşağından yetişen öğrenciler, akademik ve sosyal anlamda X kuşağına göre daha özgür yetiştirilmişlerdir. Sorgulayan ve araştıran bir sınıf ortamında eğitim almışlardır. Bu özgürlükçü ortam sayesinde eğitim seviyeleri X kuşağına göre daha yüksektir.
 • Y kuşağının yabancı dil öğrenme düzeyleri X kuşağına göre daha fazladır. Y kuşağı yalnızca kendi kültürüne ait kişilerle değil diğer kültürlerle de iletişim kurmaktan hoşlanırlar.
Paylaş
Yorum Yaz
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Login

0
Would love your thoughts, please comment.x