Ana Sayfa

 1. Eğitim
Çocuklarla Nitelikli Zaman Geçirmek Neden Önemlidir? Çocuklarımızın gelişiminde onlarla nitelikli zaman geçirmek çok önemlidir, fakat ne kadar vakit geçirdiğimiz sandığımız kadar önemli mi? Birçok ebeveyn, çocuğuyla yeteri kadar vakit geçirmediği için kendini eksik ediyor. Gelin biraz geçmişe gidelim, eskiden nasılmış? The Economist’in yaptığı 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, bundan 50 sene önce anneler çocuklarıyla […]
 1. Eğitim
Ebeveynlik Tarzı Nedir? Çocukların davranış ve tutumlarını şekillendirmede, aile üyelerinin tutumları önemli bir role sahiptir. Davranışları, başkalarıyla konuşma biçimleri aslında yetiştirildikleri ortam ve ebeveynlerinin onlara olan yaklaşımlarının bir yansımasıdır. Çocuğun benliği üzerine inşa edilen aile temelleri; davranışlarının, uyum becerilerinin ve sosyal becerilerinin oluşmasında aktif rol oynayacaktır. Tüm bunları, ebeveynlik tarzınız üzerinden incelemek mümkündür. Ebeveyn olmakla […]
 1. Eğitim
Teknoloji Çocuk Gelişimini Etkiler mi? Yararlar ve Zararları Nelerdir? Teknolojinin çocuk gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı yadsınamaz. Pasif teknoloji veya aşırı kullanım zararlı yan etkilere sahip olabilir. Ancak teknolojiyi uygun şekilde kullanan çocuklar için kanıtlanmış faydaları da vardır. Çocukların beyinleri sürekli gelişir, hatta bir çalışma beynimizin %90’ının beş yaşından önce geliştiğini göstermiştir. Bu nedenle birçok ebeveyn ve uzman, […]
 1. Eğitim
Çocuklar için Dijital Rehber Ne İfade Ediyor? Pek çok çocuğun bir tablete veya akıllı telefona sahip olduğu bir dünyada, güvenli teknoloji kullanımı için ebeveynlerin akılda tutmaları gereken noktalar vardır. Günümüzde, çocuklar ileri teknoloji dünyasında yetişmektedir. Yapılan araştırmalara göre, 8-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 53’ünün kendilerine ait tabletinin ve yüzde 24’ünün akıllı telefonunun olduğu saptanmıştır. Gençlerin […]
 1. Eğitim
Öğrenci Motivasyonunu Artıran Etkinlikler Nelerdir? Motivasyon, tüm insanları hareket geçiren ve uyandıran önemli bir güçtür. Organizmanın davranışlarının ardından enerji üreten, yönlendirme yapan bir kavramdır. Motivasyon ile performans arasında doğru bir orantı vardır. Kişinin motivasyonu ne kadar yüksekse performansı da o derece yüksek olur. Motivasyon genel olarak “içsel motivasyon” ve “dışsal motivasyon” olarak iki şekilde ele […]
 1. Eğitim
Siber Zorbalık Nedir? Öğrencileri Korumak için Neler Yapmalıyız? Siber zorbalık, sosyal medya, e-posta, mesajlaşma uygulamaları, kısa mesajlar, forumlar, oyunlar gibi bilgi paylaşımına izin veren çevrim içi ortamlarda yaygın hale gelen ve büyüyen bir sosyal sorundur. Siber zorbalık, bir kişiyi veya hedefi taciz etmek, tehdit etmek, işkence etmek veya aşağılamak için teknolojinin kullanılmasıdır. Kötü niyetli metinler […]
 1. Eğitim
Y Kuşağı Nedir? Kimlerden Oluşmaktadır? Topum içinde hepimizin sık karşılaştığı sorunlardan birisi de iletişim problemleridir. Bu iletişim probleminin nedenlerinden birisi de kuşak çatışmalarıdır. Tük Dil Kurumuna göre ‘’kuşak’’ kavramı ‘’Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu.’’ olarak ifade edilmektedir (http://www.tdk.gov.tr). Kuşaklar, günümüzde […]
 1. Eğitim
Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi Olan 7 Ülkesi Hangileri? Eğitim; geçmişten bugüne üzerinde sürekli konuşulan, tartışılan ve pek çok ülke için büyük önem taşıyan bir konudur. Ancak ülkelerin eğitime verdiği değer anlayışı birçok sebepten dolayı değişkenlik göstermektedir. Kimi ülkeler daha iyi eğitim sistemine ve refah düzeyine sahipken başka bir ülkede eğitime daha az değer verildiği […]
 1. Eğitim
X Kuşağı Nedir? X Kuşağının Özellikleri Nelerdir? ‘’Kuşak’’ kavramı denildiğinde benzer yıllarda doğan ve benzer sıkıntıları yaşamış insanlar topluluğu akla gelmektedir. Günümüzde hızı giderek artan küreselleşme süreci dünya düzenini değiştirmektedir. İnsanoğlu varoluşundan bu yana çevresinden ve birbirinden etkilenen bir süreç yaşamaktadır. Bu etkileşimin sonucu olarak toplumlar belirli grupların ya da toplulukların davranış kalıplarını benimserler. Yapılan […]
 1. Eğitim
Zihin Haritası Nedir? Eğitimdeki Önemi Nedir? Zihin Haritası, beynin potansiyelini ortaya çıkarmak için evrensel bir anahtar sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Tüm kortikal becerileri – kelime, görüntü, sayı, mantık, ritim, renk ve uzamsal farkındalık – tek ve benzersiz bir şekilde güçlü bir şekilde kullanır. Bunu yaparken, size beyninizin sonsuz genişliğinde dolaşma özgürlüğü verir. Zihin haritası, […]
 1. Eğitim
Z Kuşağı Nedir? ‘’Kuşak’’ kelimesi aynı yaş aralığında doğan, aynı çağın koşullarını ve benzer sıkıntılarını yaşayan, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin oluşturduğu topluluğa verilen isimdir. Günümüzde kuşaklar 3’e ayrılır. Bu kuşaklar sırasıyla X (1965–1979 arası), Y (1980–1994 arası) ve Z kuşağı olarak isimlendirilmiştir. Bu kuşaklar arasında zaman zaman çatışmalar olabilmektedir. X kuşağı ile en çok […]
 1. Eğitim
Finlandiya’nın Coğrafi ve Kültürel Yapısı:  Finlandiya PISA sınavlarından elde ettiği başarılarla dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış bir ülkedir. Peki Finlandiya’daki eğitim sisteminin başarısının ardındaki sır nedir? Finlandiya eğitim sisteminin işleyişine geçmeden önce ülkenin fiziki ve coğrafi özelliklerinden bahsederek yazıma başlamak istiyorum. Finlandiya Kuzey Avrupa’daki İskandinav yarımadasında, Baltık Denizi kıyısında yer alan bir ülkedir. Başkenti Helsinki’dir. Rusya, […]